18 Ιαν 2009

Τι είπε το Πολεμικό Ναυτικό

Στο www.hellenicnavy.gr αναρτήθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση για το συμβάν της 14/1/2009:

15/1/2009
Μη Αβλαβής Διέλευση ΦΓ TURGUTREIS την 14/01/2009
1. Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού με αφορμή το θαλάσσιο συμβάν που έλαβε χώρα την 14η Ιανουαρίου 2009 με την τουρκική φρεγάτα «Turgutreis», ανακοινώνονται τα ακόλουθα:
α. Βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των πολεμικών πλοίων, έχουν το δικαίωμα να εκτελούν πλου σε εθνικά ύδατα χωρίς προηγουμένως να έχουν αιτήσει άδεια εκτελώντας αβλαβή διέλευση. Για να θεωρηθεί ένας πλους ως αβλαβής διέλευση προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων που θέτει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας εθιμικό και συμβατικό.
β. Προϋπόθεση για την αβλαβή διέλευση με βάση τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας για τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των πολεμικών πλοίων, είναι «η διέλευση να είναι συνεχής και ταχεία και να μην εκτελείται άσκοπα, έστω και για αναψυχή, περιπλάνηση μέσα στην χωρική θάλασσα του παράκτιου Κράτους, εκτός εάν συνδυάζεται με πορεία προς ή από λιμένα του εν λόγω Κράτους».

2. Επιπρόσθετα, από τις ουσιαστικότερες υποχρεώσεις των διαπλεόντων από τη χωρική θάλασσα ενός Κράτους είναι:
α. Να μην εκτελούνται ασκήσεις ή γυμνάσια με όπλα οποιουδήποτε είδους.
β. Να μην εκτελούνται πράξεις που να αποσκοπούν στη συλλογή πληροφοριών προς βλάβη της άμυνας ή της ασφάλειας του παράκτιου Κράτους.
γ. Να μην εκτελούνται προσνηώσεις ή απονηώσεις αεροσκαφών.
δ. Να μην εκτελείται οποιαδήποτε σοβαρή ρύπανση κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.
ε. Να μην προβαίνουν σε κάθε απειλή ή χρήση βίας κατά της κυριαρχίας της εδαφικής ή της πολιτικής ανεξαρτησίας του παράκτιου Κράτους ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε παράβαση των Αρχών του Διεθνούς Δικαίου που περιέχονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

3. Με βάση τα ανωτέρω και σχετικά με το ζήτημα που προέκυψε χθες με την τουρκική φρεγάτα «Turgutreis», την οποία από την πρώτη στιγμή εντόπισαν τα Ναυτικά Παρατηρητήρια Άνδρου και Σκύρου και παρακολουθείτο συνεχώς από τη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα», επισημαίνονται τα εξής:
α. Η εν λόγω τουρκική φρεγάτα εκτέλεσε επιτρεπόμενη αβλαβή διέλευση διερχόμενη από το στενό του Καφηρέα (Ν. Άνδρος – Ν. Εύβοια) και μέχρι τη στιγμή που ανέστρεψε την πορεία της στη περιοχή Δυτικά – Νοτιοδυτικά της Ν. Κέας.
β. Τη δεδομένη στιγμή κατά την οποία η τουρκική φρεγάτα ανέστρεψε την πορεία της, απέβαλε το χαρακτήρα της αβλαβούς διελεύσεώς της, αίροντας μια από τις προϋποθέσεις, καθώς δεν εκτελούσε πλέον διέλευση συνεχή και ταχεία με σκοπό την έξοδό της από την χωρική μας θάλασσα και επειδή οι συγκεκριμένες της κινήσεις παρουσιάζονται πλέον ως περιπλάνηση εντός της χωρικής μας θάλασσας.

4. Ως εκ τούτου αυτή η αναστροφή και μόνο, χαρακτηρίζει βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας τη διέλευση της τουρκικής φρεγάτας ως μη αβλαβή.

5. Μετά τη διαπίστωση της παραβίασης του δικαιώματος της αβλαβούς διελεύσεως από την τουρκική φρεγάτα, ανελήφθησαν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες.

Αντιπλοίαρχος Α. Βέττος Π.Ν.
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: