3 Ιουλ 2008

Inflated greed

Όταν σε μία σύμβαση συγκεκριμένης διάρκειας (μίσθωσης ή άλλης υπηρεσίας) αναφέρεται ένα και μοναδικό τίμημα, χωρίς ρητή μνεία σε πληθωριστική ή άλλη αναπροσαρμογή, εξυπακούεται ότι το τίμημα παραμένει σταθερό αν δεν συμφωνηθεί στο μεταξύ κάτι άλλο.

Αυτό λέει η κοινή λογική. Ο πληθωρισμός (και όχι "πλυθωρισμός" όπως τον γράφει ιδιοκτήτης ακινήτου, εγγράμματος αλλά ίσως θολωμένος από τα διαφυγόντα έσοδα) δεν μπαίνει ντε και καλά παντού ως μαϊντανός. Ναι, κατά μέσο όρο αντιπροσωπεύει την απώλεια αξίας του χρήματος, αλλά επίσης εν μέρει είναι το αποτέλεσμα κερδοσκοπικών (ενίοτε αισχροκερδών) πρακτικών, ιδίως όταν δεν αντιστέκεται επαρκώς σ' αυτές ο καταναλωτής.

Γκέγκε; (που λένε και σε κάποια χωριά της Κορινθίας...)

Δεν υπάρχουν σχόλια: