26 Μαΐ 2009

ΔΕΚΑ και καρτέρ(ε)ι

Συγχώνευση φορέων του Δημοσίου εξήγγειλε ο Υπουργός Οικονομίας/Οικονομικών. Πέρα από το ότι αρκετοί εργαζόμενοι μπορεί να αλλάξουν εργοδότη (και ίσως να κριθούν υπεράριθμοι, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα, μετεκλογικό), ενδιαφέρον για εμένα έχουν...

...η απορρόφηση της Α.Ε. Διώρυγας Κορίνθου από την ...ΔΕΚΑ (τη θυμάστε; Με το χρηματιστήριο...),

...η συγχώνευση ΕΛΟΤ, ΕΙΜ και ΕΣΙΔ (οργανισμών τυποποίησης, μετρολογίας και διαπίστευσης),

...η κατάργηση της ΔΕΠΟΣ (πολεοδομία-στέγαση),

...η συγχώνευση "Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών" (whatever that means),

...τα "μεγάλα ψάρια" (ΓΑΙΑΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ, ΚΕΔ-ΕΤΑ, φυσικά Ολυμπιακή),

...τα 31 λιμενικά ταμεία που θα εκχωρηθούν στους αντίστοιχους ΟΤΑ.