26 Οκτ 2009

Τα κουμπιά της Δημήτραινας και το Ξύνισμα του κινήματος

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ


Ω, Ξυν., 
αγγέλειν Θρακομακεδόναις*
ότι φιλικώς διακείμεθα,
Υ.ΜΑ.Θ. καταργήσεως και Ροδολεύκης** ληθόμενοι

--
Καστανίδης (και) ο (οι)Κείος

*Σαφής η επίθεση φιλίας προς τον ελληνισμό του Βορρά
**Gülbeyaz

Δεν υπάρχουν σχόλια: