17 Νοε 2008

Εκτός φόρμας ο διανοούμενος

"Το μόνο κράτος των Βαλκανίων που έχει πολλαπλασιάσει την έκτασή του"; Ε όχι δα: Η Βουλγαρία όταν γεννήθηκε δεν είχε Ανατολική Ρωμυλία, ούτε Μακεδονία του Πιρίν. Η Ρουμανία είχε μόνο Μολδοβλαχία και όχι Siebenburg. Η Σερβία δεν είχε Βοϊβοδίνα.

Δεν είμαστε εθνικιστές αλλά ας μην αναπαράγουμε και τα εσφαλμένα επιχειρήματα των γειτόνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: