13 Σεπ 2009

Απορία

Ήξερα ότι στις ανώνυμες εταιρείες το "μέρισμα" είναι ένα μέρος των καθαρών κερδών (αφού αφαιρεθούν οι φόροι) που αποφασίζεται (από τη γενική συνέλευση) να διανεμηθεί στους μετόχους και να μην επανεπενδυθεί. Ήξερα επίσης ότι τα μερίσματα δεν φορολογούνται διότι αποτελούν μέρος ενός ποσού (του μικτού κέρδους) που έχει ήδη φορολογηθεί. Αν φορολογούνταν, θα είχαμε διπλή φορολογία και αυτό είναι κάτι που απαγορεύεται.

Μπορεί κάποιος ειδικός ή γνώστης να μου εξηγήσει, τι ακριβώς σημαίνει η εξαγγελία του Γιώργου Παπανδρέου, όπως τη διάβασα στον ιστότοπο του Πασόκ;

Τα μερίσματα που διανέμονται σε μετόχους θα φορολογηθούν ακριβώς όπως όλα τα άλλα εισοδήματα, αφού, βέβαια αφαιρεθεί ο φόρος που έχει παρακρατηθεί, για να μην υπάρξει διπλή φορολογία.

2 σχόλια:

Βασίλης Βλάχος είπε...

Με τα λίγα οικονομικά που γνωρίζω και με το μέσο νου που διαθέτω, καταλαβαίνω τα εξής:
Έστω ανώνυμη εταιρεία της οποίας τα κέρδη φορολογούνται με Χ%. Τα μερίσματα που διανέμονται θα φορολογούνται με το φόρο κλίμακας (εισοδήματος, και όχι κεφαλαίου), ήτοι π.χ. 28%, μείον Χ% που έχει ήδη φορολογηθεί. Σημειωτέον, το Χ% είναι πάντα πολύ χαμηλότερο από το φόρο κλίμακας.

Yank_o είπε...

Δύο τουλάχιστον σημεία θα ήθελαν διευκρίνιση (όχι από τον σχολιογράφο αλλά μάλλον από το Πασόκ):
(1) Επί ποίου ποσού θα εφαρμόζεται το κάθε ποσοστό;
(2) Τι γίνεται στις περιπτώσεις όπου το Χ δεν είναι χαμηλότερο από τον φόρο κλίμακας; (Νομίζω υπάρχουν και τέτοιες)

Και μια πρόσθετη απορία: τελικά απαγορεύεται ή όχι η διπλή φορολογία;