10 Ιουν 2010

Ου παντός, λέμε

"Θα φάω το καπέλο μου!" ανέκραξε ο Ρό(μ)παξ. "Κανείς δε μου είπε ότι εδώ είναι Αυλίδα και εκβάλλει ο ΠιΝιΟς!"

Δεν υπάρχουν σχόλια: