3 Ιουν 2011

Όλοι στο Σύνταγμα - με ένα επίκαιρο τραγούδι
Την πήραμε τη δόση, να-νού, να-νού, να-νού
Την πήραμε τη δόση, τζουμ τριαλαλό
Αχ να 'ταν κι άλλη τόση, Δέλτα Νι και Ταφ
Αχ να 'ταν κι άλλη τόση, γεια σου ΔουΝουΤού


Μας πήραν τα λιμάνια, να-νού, να-νού, να-νού
Μας πήραν τα λιμάνια, τζουμ τριαλαλό
Της Κίνας τα χαϊβάνια, Δέλτα Νι και Ταφ
Της Κίνας τα χαϊβάνια, γεια σου ΔουΝουΤού

Μας πήρανε τις Δέκο, να-νού, να-νού, να-νού
Μας πήρανε τις Δέκο, τζουμ τριαλαλό
Μα έχουμε την Έκο, Δέλτα Νι και Ταφ
Μα έχουμε την Έκο, γεια σου ΔουΝουΤού

Μας πήρανε τους δρόμους, να-νού, να-νού, να-νού
Μας πήρανε τους δρόμους, τζουμ τριαλαλό
Σηκώσαμε τους ώμους, Δέλτα Νι και Ταφ
Σηκώσαμε τους ώμους, γεια σου ΔουΝουΤού


Μας πήρανε το Λόττο, να-νού, να-νού, να-νού
Μας πήρανε το Λόττο, τζουμ τριαλαλό
Τους βάλαμε μπουρλότο, Δέλτα Νι και Ταφ
Τους βάλαμε μπουρλότο, γεια σου ΔουΝουΤού


Μας πήραν τις νησίδες, να-νού, να-νού, να-νού
Μας πήραν τις νησίδες, τζουμ τριαλαλό
Μα είμαστε ατσίδες, Δέλτα Νι και Ταφ
Μα είμαστε ατσίδες, γεια σου ΔουΝουΤού


Μας πήραν το Κρανίδι*, να-νού, να-νού, να-νού
Μας πήραν το Κρανίδι, τζουμ τριαλαλό
Τους πήραμ' ένα ... [λογοκρίνεται!]

Του Ντομινίκ η κάψα, να-νού, να-νού, να-νού
Του Ντομινίκ η κάψα, τζουμ τριαλαλό
Του γύρισε σε κλάψα, Δέλτα Νι και Ταφ
Του γύρισε σε κλάψα, γεια σου ΔουΝουΤού


*Η στροφή αυτή είναι κλεμμένη από το αυθεντικό αντάρτικο (μεταδεκεμβριανό 1944) άσμα,  "Μας πήραν την Αθήνα"

Δεν υπάρχουν σχόλια: