15 Απρ 2011

Γεώργιος Παπ., εξ Αχαΐας

Ασθενήν έσχομεν, έχομεν και έξομεν!

(Εντατικήν, προ τεσσαρακοντατετραετίας, ουκ είχομεν.)


Δεν υπάρχουν σχόλια: