21 Απρ 2011

Ουδεμία ανησυχία!

Εισαγγελική έρευνα παρηγγέλθη σχετικώς με φήμας, περί επικειμένης κινήσεως στρατιωτικών μονάδων, αίτινες διεδόθησαν εις την περιοχήν Πρωτευούσης κατά τας τελευταίας ημέρας.

Συμφώνως προς διαβεβαιώσεις κύκλων των Υπουργείων Εθνικής Αμύνης και Δημοσίας Τάξεως, ουδόλως ανταποκρίνονται εις την πραγματικότητα αι πληροφορίαι διά αποστολήν μηνύματος TELEX από πλευράς του κ. Διοικητού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων προς άλλους στρατιωτικούς επιτελείς.


Δεν υπάρχουν σχόλια: