16 Μαρ 2012

Πώς δενότανε τ' ατσάλι*

"Πολύ ψηλά δεν το σήκωσε αυτός ο Βι(γι)άγκρα;"

*Ευχαριστίες για τον τίτλο στο σ. Πρέντραγκ, που ποιητική αδεία συνέδεσε τους "Μεταλλουργούς" του Kharkiv με τη λογοτεχνία των καταπιεστών του ουκρανικού πατριωτισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια: