22 Μαΐ 2008

Let him eat ηλιέλαιο

Ας καταναλώσει όσο ηλιέλαιο θέλει ο κ. Φώλιας. Κάτι θα ξέρει άλλωστε από την μακρά ενασχόλησή του με επιτυχημένη εταιρεία μαζικής, ταχείας εστίασης. Σε περίπτωση ανάγκης (να χτυπήσουμε ξύλο), είμαι σίγουρος ότι δεν θα κακοπέσει. Ακόμη και η ιδιαίτερη πατρίδα του έχει μέσω της Εγνατίας γρήγορη πρόσβαση στα ιδιωτικά μεγαλονοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Αλίμονο στους νησιώτες, στους πραγματικά ορεινούς και στους ταλαίπωρους - ειδικά αυτούς (εμάς) των πόλεων, που έχουν (έχουμε) ξεμάθει και δεν ξέρουμε καν να ξεχωρίζουμε το ηλιέλαιο (επιμολυσμένο ή μη) από άλλα είδη μαγειρικών λαδιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: